top
אגף הנדסה ותחזוקה | יחידת ביטחון

תפקיד יחידת הביטחון :


א. שמירה על הביטחון והסדר בקמפוס.


ב. טיפול ואכיפת תנועה וחניה בקמפוס.


ג. איוש מוקד ביטחון 24 שעות ביממה.


ד. הנפקת תוויות ואישורי כניסה לקמפוס.

שם פרטי ומשפחהתפקיד
יחידת ביטחון
ברדה אריאלהמזכירות64055996408880
ארזי אורלימזכירות6405599
עדי לייטמןמנהל יחידת ביטחון64055996408880
ארז שררהמנהל מרכז שליטה ובקרה6405555

מספר טלפון ישיר של היחידה (חירום) 6408222 6425380


עבור מורשים קיימת אפשרות לגישה למערכת אישורי חניה, כמו כן – ניתן להגיש בקשה לכניסה יומית.


לרשותכם טפסים להורדה :

מס"דשם הטופס
1טופס בקשה לאישור חניה. ספקים קבלנים ונותני שירות. תשע"ו. 2018. להורדה
3טופס בקשה לאישור חניה חריג 2018. להורדה
5טופס בקשה לאישור חניה. עובדי מכון. תאגיד. תשע"ו. 2018. להורדה


מרכז שליטה ובקרה טפסים להורדה :

מס"דשם הטופסלהורדה
1כניסת רכב לקמפוס – משמש להזנת כניסת רכבים חריגה ו / או החלפת תווית הכניסה ל 3 ימים ומעלה. להורדה
2כניסה רגלית דרך מערכות בקרת הכניסה – משמש לכניסת עובדים דרך הקרוסלות האוטומטיות והבניינים התומכים בפקולטות השונות. להורדה
3טופס בקשה להוצאת נתונים מהמצלמות המפוזרות ברחבי הקמפוס. להורדה

חזרה לדף הבית
bot

top
גלריות נוספות | בניינים | פסלים | מיצגים מיוחדים |