top
ברוכים הבאים לאתר אגף הנדסה ותחזוקה | אוניברסיטת תל אביב

אתר אינטרנט זה מאפשר גישה נוחה וקלה למידע אודות אגף ההנדסה והתחזוקה באוניברסיטה.


באמצעות מעבר על התפריטים בצד ימין של המסך ניתן לקבל פרטים ומספרי טלפון של היחידות והעובדים השונים.


כמו כן, האתר מאפשר גישה למערכת אישורי חניה ואיתו בקשה לכניסה יומית.


נהלי אגף הנדסה ותחזוקה מופיעים כאן

חזרה לדף הבית
bot

top
גלריות נוספות | בניינים | פסלים | מיצגים מיוחדים |