top
אגף הנדסה ותחזוקה | הסדרי חניה


לרשותכם מפת הסדרי החניה מסביב לאוניברסיטה. להורדה לחצו כאן.


למגיעים באמצעות תחבורה ציבורית להלן קישורים לאתרי האוטובוסים והרכבת.


להתמצאות קלה בקמפוס ניתן לצפות במפה האינטראקטיבית כאן.


עבור מורשים קיימת אפשרות לגישה למערכת אישורי חניה, כמו כן – ניתן להגיש בקשה לכניסה יומית.

חזרה לדף הבית
bot

top
גלריות נוספות | בניינים | פסלים | מיצגים מיוחדים |