top
אגף הנדסה ותחזוקה | מנהלת האגף

שם פרטי ומשפחהתפקיד
יפית בראלמזכירות6408360
עופר לוגסיסמנכ"ל הנדסה ותחזוקה6408360
יהודית לבמנהלת היחידה לאיכות הסביבה6409119
יורם ארזממונה על נכסים והתקשרויות משקיות כלליות64070016409002
ישראל פרידמןרכז מזנונים ונכסים6406262
אוסי אלעדמתאם מחשוב ושירותי ווב6408921
ידואב שרוןמנהל מערכות הנדסיות ממוחשבות6407887
קרן ישראלימזכירת ברי-רשות ונכסים6409092

חזרה לדף הבית
bot

top
גלריות נוספות | בניינים | פסלים | מיצגים מיוחדים |