top
אגף הנדסה ותחזוקה | יחידת אדריכלות והנדסה

שם פרטי ומשפחהתפקיד
פונטה שלימזכירות6408360
קצביץ אלדרמהנדס האוניברסיטה6408360
שם טוב בודיאנו רויטלהנדסאית אדריכלות מנהלת מדור אדריכלות6405782
עזיזה נירניהול פרויקטים ותיעוד64087006406688
בן דוד דורוןהנדסאי בניין6409893

מסמכים להורדה :

מס"דשם הטופס
1פרוגרמה למעבדה להורדה
2פרוגרמה כללית להורדה
3רשימת חומרים להורדה
4תהליך התכנון להורדה
5סטנדרט לבינוי להורדה
דוגמאות לתכנון ופרוגראמות של מעבדות
מעבדת לייזר בבניין פיסיקה שנקר
6פרוגרמות דרישות לשיפוץ 321 317 להורדה
7תכנית ותמונות 321 317 דוקטור חיים סוכובסקי להורדה
מעבדה רטובה בבניין רפואה
8פרוגרמת דרישות רפואה סאקלר מעבדה 819 821 להורדה
9תכנית ותמונות 819 821 מוטי גרליץ להורדה
מעבדות רטובות בבניין מדעי החיים בריטניה
10פרוגרמות דרישות 306 להורדה
11תכנית ותמונות 306 ורד קרוואני להורדה
12פרוגרמות דרישות 603 להורדה
13תכנית ותמונות 603 יפתח יעקבי להורדה

חזרה לדף הבית
bot

top
גלריות נוספות | בניינים | פסלים | מיצגים מיוחדים |