top
אגף הנדסה ותחזוקה | ארכיון האוניברסיטה
שם פרטי ומשפחהתפקיד
גדליה ז'גובמנהל מדור ארכיון64088996408883
אלה מאירסוןמגנזות ותיעוד64084166408883
סיסו שמואלארכיונאי64084166408883
אופק חגגעובד ארכיון64084166408883
דרור איסרעובד ארכיון64084166408883
גליה הרריעובד ארכיון64084166408883

ליצירת קשר באמצעות דואר אלקטרוני – Archive@tauex.tau.ac.il


בשנת 1970 החליטה אוניברסיטת תל אביב להקים את "ארכיון האוניברסיטה", אשר יעסוק בניהול רשומות האוניברסיטה, אחסונן וביעורן, ובאיסוף חומר ארכיוני אשר ישקף את חלקו של המוסד במדע ובחינוך של ישראל.


בשנת 2000 החליטה הנהלת האוניברסיטה להקים את הארכיון לתולדות האוניברסיטה, אשר ירכז יסדר, ירשום ויעמיד לרשות קהל החוקרים והמתעניינים את המידע על תולדות המוסד.


הארכיון לתולדות האוניברסיטה כולל רשומות היסטוריות שנוצרו בתוך האוניברסיטה, ארכיונים אישיים של אנשי שם מקרב מדעניה, תצלומים, ראיונות אישיים עם מקימי האוניברסיטה, אוסף ידיעונים, חומר רב על אגודות הסטודנטים ואוסף של עיתוני הסטודנטים וכן אביזרים המשקפים את פעילות המוסד.


הארכיון לתולדות האוניברסיטה הציב תצוגות ברחבי הקמפוס ובהן תיעוד ואביזרים כגון המיקרוסקופ הראשון, מסמכים הקשורים לייסוד האוניברסיטה, תצלומים מטקס חנוכת הקריה ועוד.


השטח שבו נמצא הארכיון לתולדות האוניברסיטה הוסב לייעודו תוך הקפדה על תנאים סביבתיים הולמים המאפשרים את שימור החומר הארכיוני לדורות הבאים.לרשותכם טפסים להורדה :


מס"דשם הטופס
1רשימת חומר שהתקבל במיגנזה - תיקים אישיים
להורדה
2רשימת חומר שהתקבל במיגנזה - תיקים עניניים
להורדה
3ארכיון האוניברסיטה - טופס הצעה / אישור ביעור
להורדה


להשאלת תיקים לחצו כאן


לאתר ארכיון האוניברסיטה כאן


לצפייה במיקום הבניין במפה לחצו כאן

חזרה לדף הבית
bot

top
גלריות נוספות | בניינים | פסלים | מיצגים מיוחדים |